CONTACT:

ingrid.reppen@aplusdevelopment.se,  mob +46 73 534 27 30

kai.wartiainen@aplusdevelopment.se,  mob +46 70 496 10 35

andrei.magureanu@aplusdevelopment.se, mob +46 73 885 51 80

Katarina Kyrkobacke 8, 11620 Stockholm, Sweden

2019 Garvaren - taket uppe.jpg

TAKET UPPE!

Taket klart sommaren 2019.

2017-05-24 KAMEL VINNER I NORRKÖPING

Förslaget ”KAMEL” framställt av Botrygg AB med arkitektur+ development ab som arkitekter vinnare i markanvisningstävlingen för kvarteret Garvaren i Industrilandskapet Norrköping. Efter prekvalificering fem av 16 byggherrar med arkitekter inbjöds att lämna förslag i tävlingen, som finns på kommunens hemsida:

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/bygga/marktilldelning/garvaren/

Ur juryns beslut

Förslaget Kamel presenterar en väl genomtänkt analys av staden. Med en noga bearbetad, platsanknuten arkitektur tar förslaget förtjänstfullt fasta på Norrköpings huvudsakliga karaktärsdrag i mötet mellan Industriland- skapet och 1800-talets rutnätsstad. Förslaget lyckas, utan att vara det minsta historiserande, nyanserat samspela med taklandskapet och stadssiluetten i en vidare bemärkelse. Fasadernas lekfulla fönstersättning ger en välbehövlig kontrast mot de omgivande fabriksbyggnadernas mer rationella ordning och karaktär.

 

2017-02-02 LINKÖPING

Katscha tilldelades Östergötlands Arkitekturpris 2016 av Sveriges Arkitekter Östergötland

2016-11-29 STOCKHOLM

Katscha tilldelades Bostadspriset 2016 vid Sveriges Arkitekternas Arkitekturgala 

 

Ur Juryns Beskrivning:

Katscha – ett ålderdomligt ord för ryssja – är ett unikt bostadshus mitt i industrilandskapet i centrala Norrköping. Byggnaden som delvis står på fundament i Motala ström uppfinner närmast sin egen tomt, ett resultat av en kreativ markanvisningstävling. Här skapas en solig plats vid husets entré samtidigt som arkitekturen förstärker det historiska sammanhanget. Genom form, fasadmaterial, våningshöjder och jättelika fönster mot vattnet speglar Katscha platsen där den strida strömmen möter industrilandskapet.

De dynamiska rum och platser som uppstår kring byggnaden fortsätter in i huset där relationen med huset mitt emot är upphov till den intrikata sektionens dubbla takhöjder. I en noga regisserad rumssekvens sker övergångar från ytor med lägre takhöjd till sällskapsrum med tre till fyra meter i tak. I de 30 inbördes olika lägenheterna tas samtidigt det vardagliga livet om hand.

 

2016-03-17 CANNES

Robert Ivarsson together with Ingrid Reppen and Kai Wartiainen on stage at MIPIM 2016 receiving the prize for The Best Residential Project.

MOTIVATION FROM THE JURY

Norrköping hosted a competition inviting architects to design a residential building in the heart of its old industrial centre. The plot provided quite a challenge with 6/7 situated in water located in an industrial landscape dating 400 years back. And to top it all off the architects had to match the splendour of the building opposite, the most beautiful industrial building in Sweden. The architects did an amazing job and the result is a gem to the owners as well as to the inhabitants of the town, proving that old and new can complement each other perfectly.

THANK YOU ALL FOR THE PEOPLE'S VOTES!

it really made the difference

 

PIM16_0806.jpg