Kompetens: Kvantitativ analys

Analys av t.ex. solinstrålning, GIS-data, byggnadsflöden och rumsanvändning.