Kompetens: Kvantitativ analys

Analys av t.ex. solinstrålning, GIS-data, byggnadsflöden och rumsanvändning.

Analys av väglutning

a+d har utformat ett verktyg för att analysera vägars lutning. Detta verktyg användes i projektet Luossavaara för att förbättra vägens framkomlighet. Verktyget är ett exempel på ett specifikt digitalt verktyg som a+d kan utveckla vid behov. Vid behov av analys eller utveckling av verktyg kontakta oss.

Simulering av rumsanvändning i praktiken

a+ d har gjort en simulering av fotgängarflöden och rumsanvändning åt en hemlig kund på ett projekt med mycket stora fotgängarflöden. Simuleringen ska ligga till grund för eventuella justeringar av storlekar på vissa rum och entrédörrar.

Flow Study Tool – Simuleringar av byggnadsfunktioner och flöden

Vi kan göra simuleringar av fotgängarflöden och rumsfunktioner.

Ovanstående flödessimulering fokuserar på rumsfunktioner och hur flödena och till viss del även upplevelsen följer av detta – byggnaden kan ses som ett system av sammanhängande funktioner och flöden. Dessa kan sedan simuleras och ändras för att uppnå önskat resultat, på så sätt kan alternativa planlösningars eller rumsfunktioners påverkan på byggnaden och dess flöden testas direkt i datorn. Byggnader som kräver en mycket bra logistik kan vinna mycket på att simuleras.

Solar Study Tool – Solanalys

Simon har utvecklat en metod för att göra solanalyser. Hör av er om ni behöver en solanalys till något projekt.

Solstudien ger kvantitativa värden på mängden solinstrålning vid varje testpunkt. Både spatial och temporal upplösning kan ställas in. Värdena kan visualiseras som färger i en färgskala eller som absoluta värden vid testpunkterna i 3d-modellen.

Simon har utvecklat en metod för att göra solanalyser. Hör av er om ni behöver en solanalys till något projekt.

Solstudien ger kvantitativa värden på mängden solinstrålning vid varje testpunkt. Både spatial och temporal upplösning kan ställas in. Värdena kan visualiseras som färger i en färgskala eller som absoluta värden vid testpunkterna i 3d-modellen.

Simon har utvecklat en metod för att göra solanalyser. Hör av er om ni behöver en solanalys till något projekt.

Solstudien ger kvantitativa värden på mängden solinstrålning vid varje testpunkt. Både spatial och temporal upplösning kan ställas in. Värdena kan visualiseras som färger i en färgskala eller som absoluta värden vid testpunkterna i 3d-modellen.

 


 

GIS-VIS – analys och visualisering av GIS-data

Vi kan göra visualiseringar och analys av GIS-data.

I princip kan vilken kolumn som helst i GIS-datatabellen kopplas till vilken parameter som helst i visualiseringen. Exempelvis kan stapeldiagram kan enkelt göras med radie, höjd och färg kopplade till valfria kolumner i GIS-datatabellen. Även fastighetens yttre form kan användas i visualiseringen för att exempelvis ge olika färger åt fastigheterna beroende på vald data.