Kompetens: Offentliga byggnader

Framförallt religiösa byggnader samt sportanläggningar.

Isaberg SkiLab & SuperParks

Hestra 2008

Ajö´tristess AB med prof. Kai Wartiainen
i samarbete med Evata Development, Pöyry Architects

 

Efter några varma vintrar med lite snö, ville aktörerna i Isaberg ta fram skisser för en inomhusskidbacke och skidtunnel med en arena för skidskytte. Beställningen utfördes av Evata Development, Pöyry Architects och a+d ABs företrädare ajö´tristess AB med prof Kai Wartiainen som uppdragsansvarig.

Arbetet bestod av två delar: skisserna till skidbyggnaderna och en programskiss för andra funktioner som skulle behövas för att utvidga verksamheten för betydligt större antal besökare året runt.

I samarbete medIsaberg SuperPARKS – KONCEPT

 

Isaberg SuperPARKS byggs som flera självständiga parker. Skidåkning i olika former kommer även i framtiden att vara den sammanbindande upplevelsen. De olika skidaktiviteterna samlas och utvecklas under begreppet SkiPARK. Öppningsdraget i utvecklingsprocessen är SkiLab, som möjliggör snö, skidåkning och skidskytte året runt i perfekta förhållanden inomhus.

 

Det övergripande målet är: 1) ökning av besöksantalet och 2) stabilare verksamhet fördelad över hela året 3) oberoende av vädret. Ökning av besöksantalet kräver inte bara större antal övernattnings- och parkeringsmöjligheter utan ett bredare utbud av fritidsaktiviteter. För att öka Isabergs attraktivitet och konkurrenskraft samt för att vidga upptagningsområdet utvecklas varje del självständigt med spetskompetens inom sitt område.

 

Istället för en detaljerad och fast plan framställs en illustrerad utvecklingsstrategi om var och hur verksamheterna skall placeras för att generera växande synergieffekter med flexibilitet i genomförandet. Målet är en fantastisk och mångsidig upplevelsehelhet som har tyngd och stor dragningskraft samt kan utvecklas flexibelt i etapper i den allt hårdare konkurrensen om fritiden.

 

 

Eftersom anläggningen inte ligger i ett industriområde var utblickarna till den vackra omgivningen och utnyttjandet av dagsljus ett viktigt tema för skidbyggnaderna. För att skapa en större intressant besökshelhet föreslogs en serie av aktivitetsparker (skidåkning, golf, fiske, surfing, segling, jakt. BMX. osv.) som kunde väcka intresse för längre vistelse och tillfredsställa olika intressen inom familjerna. Inledningsvis är den förlängda skidsäsongen med bättre och utvidgade övernattningsmöjligheterna tillräckligt, men i längden bör upplevelserna bli fler och rikare.A

Fakta

SkiLab
Typ: Inomhusskidbacke och skidtunnel
Kund: Stiftelsen Isaberg
Yta: 56 800 m2
Budget: 52, M€

 

SuperParks
Typ: Besöksattraktion
Kund: Isabergstiftelse
Yta: 500-1000 ha
Budget: 105-110 M€

 

LÄGET ISABERG

Nuvarande upptagningsområde omfattar i huvudsak södra Sverige. Ett större antal besökare kommer även från Köpenhamn. Med framtidens ökade aktiviteter och övernattningsmöjligheter beräknas upptagningsområdet omfatta även Stockholm och norra Tyskland, vilket betyder flerdubblat besöksantal.

 

 

 

Mer om projektet

 

Snäckan

Förslag till passagerarterminal i Värtan
Stockholm 2010

Pöyry Architects och e.l.e arkitekter AB med Kai Wartiainen som ansvarig arkitekt

Snäckan är ett förslag åt Stockholms Hamnar i parallella uppdrag ”Utvecklingsprojekt Värtan” angående passagerarterminalbyggnaden för Tallink och Silja Line. En viktig del av uppgiften var att koppla byggnaden i den blivande Norra Djurgårdsstaden. Förslaget gjordes i samarbete mellan e.l.e arkitekter AB och Pöyry Architects med Kai Wartiainen som ansvarig arkitekt.

Lager och mellanlager har placerats under terminalplanet för att utnyttja den höga våningshöjden och för att frigöra yta på hamnplan, på detta sätt har lagren fått naturliga in och utlastningar på bägge sidor av ISPS gränsen. På denna våning ligger även TechCenter bestående av verkstadsdel och teknikutrymmen.

Den planterade entréplazan med en vattenbassäng och uteservering välkomnar besökarna. Rulltrapporna leder passagerarna upp till avgångshallen med väntplatser under trädplanteringar. Cafeterian med balkong är placerad vid framtida gångentrén på övre kajen. Förplatsen på nedre kajen för biltrafiken är motiverad på nedre kajen även i framtiden på grund av byggnadens monumentala skala.

 

Terminalen ligger på kajen som en monumental snäcka i skalan med båtarna. Förslaget samlar terminalfunktionerna under ett skal på kajen i olika klimatzoner. Den kraftfulla gesten motiveras med upplevelsen, tekniken och av miljöskäl.

Typ: Passagerarterminal
Klient: Stockholms Hamnar
Yta: 7 860m2
Kostnad: Uppskattad till 520 milj kr

Program och funktionskrav:

De flesta av programfunktionerna och krävda ytorna har samlats i terminalbyggnaden för att frigöra ytor på hamnplan, enkelt kunna optimera energi förbrukning och ge byggnaden den erforderliga massan som krävs, inte minst ur gestaltnings synpunkt

Ett medvetet avsteg från programmet har gjorts, placeringen av gränspolisen för tredjeland har flyttats längre in i passagerarflödet. Detta ger möjlighet till en tydligare gräns mellan Schengen och tredjeland och också möjlighet att dubbelutnyttja passkurerna enl. passpolisens önskemål.

Färjeläge 5 har på detta sätt fått en separat matargång som även har separerats vertikalt för att undvika korsande passagerarflöden vid tullfiltret.
När behov uppstår är det enkelt att gränsa av in och utkommande och skilja Schengen från tredjeland med t.ex. enkla skärmväggar och därigenom möjliggöra flera samtidiga passagerarflöden.
Att höja upp gången till färjeläge 5 skapar också en mycket bättre vattenkontakt från avgångshallen, ett öppet samband vid den övre huvudentrén ut mot båtarna. Även på entréterrassen från Kv Valparaiso skapas bra möjligheter till vattenkontakt.

Administrationen har placerats på de översta våningarna i den invändiga byggnaden, kontorsdelen på ett plan med vissa mötesrum konferensrum och pausdel lagt på ett takloft.
Kontorslandskapet har på detta sätt fått ett glastak med extra hög våningshöjd och en friare landskapsform. Ett eget trapphus förbinder kontoren med incheckningen i avgångshallen och med en personalentré på hamnplan. Trapphuset utnyttjas även av tull, polis och övriga kontor.

På mellanplanet i kontorshuset ligger kontor för stuveri och städfirmorna, samma plan som gränspolisen.

I kontorshusets bottenvåning samlas incheckningsdiskar, tullfilter m.fl. funktioner som lätta tillägg enkla att förändra och bygga om för maximal flexibilitet, men samlade i klimatskalet för inomhusklimat.

Volymen i terminalen och den höga takhöjden i kontorshuset är anpassade för naturlig ventilation med ”självdrag”, de stora energi systemen agerar motor i luftflödena och behoven av luft och kyla i kontoren kan i hög grad lösas genom enkel styrning av dessa flöden med rätt placerade luftöppningar.

 

Mer om projektet

Årsta kyrka

Stockholm, 2006

Parallellt uppdrag 

Några år innan det parallella uppdraget gjorde Kai Wartiainen och Ingrid Reppen en värdering av fastigheterna och av deras potential åt Årsta församling.

Årsta är en bygd i stark förändring, med en omfattande förtätning på gång. Årstavägen har redan blivit livaktig på ett stadsmässigt sätt, och orten förvandlas från förort till förstad. I det sammanhanget har staden uttryckt en vilja att förlägga kyrkan till vägen och på så sätt skapa ett centralt läge nära torget. Detta står i konflikt med församlingens önskan om en sammanhängande enhet: församling – kyrka. Förslaget visar en koppling mellan Årstavägen/torget och kyrkan, genom en fastighetsutveckling av hela kvarteret, där kyrkan tronar som krona i ena änden.

Uppbyggnaden av den inre ”kupolen” utgörs av genomskinligt isolermaterial, som tar in ljus och lyser upp ”kupolen”. En stor föränderlig ljustavla i ledstruktur, vars bilder lyser ut över rummet och förnyas i enlighet med kyrkoårets indelning och mässans predikan, utgör altartavla. Kyrkans fönster tar in ljus genom i glas formade bilder, här utgörandes av Luca de la Robbias bildsvit i kalkstensrelief överförda till blästrat glas, gestaltande musicerande änglar enligt Psaltarens 150:e psalm. Övriga bilder samt lilla altartavlan, består av skulpturer.

Det höga rummet täcks av en kupolliknande uppbyggnad, med två skal på traditionellt manér, vart och ett anpassat till yttre respektive inre formkrav. Den inre ”kupolen” utgör klimatskydd avseende värmeisolering, och den yttre avseende tätskikt.

Genom att förlänga stadsrummet hela vägen upp till kyrkan skapas lätt nya utomhusrum för samling, lek och vistelse, av en stadsmässig kvalité som anknyter till torget och gatan. Detta möjliggörs genom ett ökat byggande och skapar samtidigt en spännande kontrast och tydlig gräns mellan anlagda utomhusrum och de befintliga, mer naturlika; från naturlandskap till stadslandskap.

Den samlande skålformade uteplatsen med möjlighet till gradänger kan tjäna som utvändigt gudstjänstrum, eller kopplas med kyrkan genom två öppna portar. Klockstapeln tronar på en bergkulle intill. Mellan denna och församlingshuset leder en glipa ner mot en ny utsprängd terrass mot söder vid rörelserummet.

Fasadmaterialen är glas och plåt. Plåten utgörs av större präglade tunnplåtskassetter, belagda med dubbelriktat färgskikt/flerkulörsfärg med pärlreflex. Präglingen och färgtypen skapar en stark variation, liv och djup i ytan på ett billigt material. Glaset är dorerat ogenomsiktligt, se bildprogram.

Ur det västerländska kyrkorummets historia visar förslaget en nytolkning på följande:
- Kontrast mellan höga och låga rum
- Kontrast mellan centralrum och kapell
- Ett stort ljust rum som är samlande, utan tvingande blickar utåt.

 

 

 

Mer om projektet

Valencia C.F. Stadium

Inbjuden tävling 1:a pris

Valencia, Spanien 2006

Evata Finland genom Prof. Kai Wartiainen och Hannu Helkiö


På grund av grund av sitt samarbete med spanska fotbollskubbar i byggprojekt, t.ex. Real Madrid, blev Evata Finland inbjuden i tävlingen för Valencias nya stadion för 77 000 sittplatser för fotboll och 55 000 för friidrott. Professor Kai Wartiainen var ansvarig för design och arkitekt Hannu Helkiö för funktion. Det vinnande förslaget baserar sig på ett höj- och sänkbart arenagolv, där platsantalet är resultat av golvets vertikala position. Med golvet på sin högsta position blir arena ett innerum med plats för ca 90 000 konsertgäster.

Fotboll – 77 000 sittplatser

Golvnivå låg

 

 

Friidrott – 55 000 sittplatser

Golvnivå mitten

 

 

Konserter – 90 000 sittplatser 

Golv upphissat

 

Valencia C.F. önskade parkering under arenan för 5 000 bilar. För att få den ekonomiska ekvationen att gå ihop och täckning för parkering och restaurangerna föreslogs på tomten en galleria med handel och biografer samt en mindre inomhusarena för 20 000 platser åt V.C.F basket, hand- och volleyboll.

För att undvika en stum och död fasad organiserades verksamheten så att pausrum, lounges, bar etc. hamnade so belysta och livliga rum i fasaden.

Fakta
Typ: Multiarena
Klient: Valencia C.F.
Yta: 265 000 m2
Kostnad: 460 M€

 

Mer om projektet

Nora församlingshem

På en tomt med kortsidan mot gatan och den majestätiska 20-talskyrkan skulle ett församlingshem med den för situationen ansenliga ytan på 800m2 inrymmas. Situationen komplicerades av att församlingens administrativa del låg i en annan byggnad i kvarteret med krav på smidig kontakt, samt att mittraden i kvarteret innehöll skyddsvärda 1600talsförråd samt att hela insidan av kvarteret var av privat karaktär. Lösningen låg i en entrégård en bit in i kvarteret som organiserar rummen med 90 o vinkel från gatan, och på så sätt uppnår de rätta organisatoriska proportionerna för ett bra flöde. Gården är mestadels mer belyst än gatufasden, vilket gör att besökaren leds upp på gården, som lätt kan samla besökare efter mässa.

Gården kantas av en dubbelvånig inverterad glasveranda som organiserar församlingens alla mötesrum med direktentré, överblickbarhet och stor skala. Lösningen lämnar också en huvudfasad mot gatan i stor skala utan för kvarterstypen främmande entréer. Volymerna som grupperar sig runt glasverandan anpassas i höjd till omgivningens stora skalvariationer.

Nora församlingshem är Sveriges yngsta kulturminnesförklarade byggnad och den finns med på UNESCOs världsarvslista som bra anpassning till äldre miljö.

Fakta

Beställare: Kustbostäder i Oxelösund
Ansvarig arkitekt: Ingrid Reppen
Handläggande arkitekt: Simon Kallioinen

Mer om projektet