Kompetens: Stadsbyggnad

Runsten Equestrian – Detaljplanerådgivning i Haninge

Uppdragsområdet ligger utanför kommunens tätort och dess tekniska infrastruktur. Markägaren ville utvidga och stödja ridverksamheten med boende, utbildning och kommersiell service. Rådgivningen har handlat om strategisk dimensionering, styrning av planarbete och gestaltningsprogram, som säkerställer kommunens och fastighetsägarens kvalitétskrav, samtidigt som en stor öppenhet skulle hållas för input från investerare och för avspeglingar från en marknad som både är svårtolkad och unik.

 

Området delades in i tre gestaltningmässigt helt olika områden. Grundläggande principer om skala, vägar, naturmark och landskapsåtgärder togs fram. Även detaljplanen styrdes mot en öppenhet, så att rika designmöjligheter skulle bevaras långt fram i fastighetsprojektet, samtidigt som platsens kvaliteter värnades.

I tidigare uppdrag på Norconsult med planprogrammet gick uppdraget ut på att utreda ett livsstilsboende på landet nära Stockholm, i skärningspunkten mellan tre kommuner. Fastigheten ligger utanför de primära trafiklederna och kommunal service och infrastruktur. Lämpligheten kom genom detta att prövas från en rad olika synvinklar. Boendet planerades kring en hästanläggning med elitverksamhet för fälttävlan hopp och dressyr. Programmet kom att bli ett argument för mångfald i boendet.

Uppdraget innebar att stödja och guida fastighetsägaren i en unik process där de väsentliga frågorna kom att behandla:
- detaljplan i jordbruksbygd och
- lokala lösningar för vatten, avlopp och uppvärmning.

Ett brett spektrum av yttranden kom att medföra särskilda utredningar kring frågor som: trafik allemansrätt och jakt. Även naturfrågorna blev rikt belysta. Norconsult kom att samordna de tekniska utredningarna och förslagen kring vatten, avlopp och energi samt utreda allergifrågan.

Fakta
Kund: Runsten Equestrian 
Medverkande personer: Ingrid Reppen, Kai Wartiainen, Simon Kallioinen 
Årtal: 2011
Storlek: 81+45 ha

Mer om projektet

Nordsjö hamn 2006-08, -2020

Nordsjö Hamn avsluter Ring III i öst och ersätter flera tidigare hamnar i Helsingfors regionen. Området realiseras i etapper och består av en godshamn, passagerarterminal, logistikcentrum Meriportti Business Park samt trafiklösningar för väg och tågtransport.

Vid sidan av traditionell byggnadsdesign omfattade det vinnande förslaget ett servicekonceptet där även näromgivningen ingick som kundunderlag och skapade starkare underlag för kommersiell service dygnet runt.

 

 

Gate Center erbjuder lokaler för företag som opererar i hamnområdet. Komplexet innehåller rum för trafikkontroll, passagerareterminal, tull, restaurang, läkarcentral, kommersiell service, bussterminal och parkering.

Vid invigningen i november 2008 stod mindre än hälften av byggnaderna färdiga. Porttornet i guldfärgat aluminium har tolv våningar. Den lutande takytan över takterrassen är transparent och belyses underifrån så att den blir synlig som en fyr på natten. Av logistikcentrumets 130 000 m2 är ca hälften byggd. Meriportti Business Park ingår i andra fasen som skall vara färdig 2020 enligt exploateringsavtal. Prof. Kai Wartiainen har varit chefsarkitekt för alla byggnader.

 

Fakta Gate Center fas 1
Typ: Kontor, passagerarterminal och parkering i ny byggnad
Klient: Sponda plc
Yta: 20 800m2
Kostnad: 45 milj €

Fakta Logistic Center
Typ: Lager, ny byggnad
Klient: Sponda plc
Yta: 68 000 m2
Kostnad: 70.milj €

Fakta Meriportti Business Park
Typ: kontor i nybyggnad
Klient: Sponda plc
Yta: 16 000m2
Budget: 40 milj €

 

Mer om projektet

 

Ski-in-Luossavaara, Kiruna

Uppdraget av Maestro Management innehöll flera olika delar: deltagandet i framtagandet av program för 150 attraktiva arktiska lägenheter, detaljplanarbete med kommunen, samordning av husdesign och utemiljön och planering av ca 50 lägenheter med inglasade balkonger samt möjlighet till bastu och öppen spis.

Husen binds ihop med en mur och en gatu-serpentin kring en förlängning av slalombacken i södersluttning med långa utblickar mot landskapet. Man kan glida på skidor ut och in direkt till varje hus.

I samarbete med:  

 

Allt eftersom utvinningen av Kirunas järnmalmskropp  går djupare ner i berget, ökar sprickbildningen och marken där gruvdrift förekommit, faller successivt in mot gruvan. Under de närmaste decennierna kommer förändringstakten i Kirunas stadsomvandling att accellerera dramatiskt. Infrastruktur läggs om, stadscentrum etableras på ny plats och åtskilliga bostäder ska ersättas med nya. Kiruna ska också locka till inflyttning.

Planen för bostadsområdet i Luossavaara tar utgångspunkt i de unika livsmiljöerna i ett nordligt klimat, med skidåkning, skoteråkning och en kall utomhusmiljö. Alla hus har direkt tillgång till parken i mitten, där liften går direkt upp till Luossavaaras slalombacke.

Området är placerat i sydvästsluttningen på Luossavaaraberget med utsikt över sjön Luossajärvi. Området innehåller ca 150 bostäder i nästan 40 hus, varav a+d ritar ca 40 % av bostäderna.  För att maximera möjligheterna till ljus och naturkontakt året om utformas a+d:s alla bostäder med inglasade balkonger i söderläge samt med öppen spis. 

Övriga arkitekter som ritar byggnader i området är: ​Brunnberg & ForshedFahlander Arkitekter och ​Landström Arkitekter.  Sven A Hermelin Landskapsarkitekter deltar i utformningen av tomt och parkmiljön.

Läs mer om projektet på maestro managements hemsida.

 

Projektet är under projektering.

Fakta

Kund: LKAB genom maestro managment
Ansvariga arkitekter: Kai Wartiainen, Ingrid Reppen
Handläggande arkitekt: Simon Kallioinen
Medverkande arkitekter: Martin Uppman, Michal Kubrak 
Årtal: 2012
Storlek: 11 ha

 

Mer om projektet

Vivalla

a + d har deltagit i ett parallellt uppdrag om Vivalla i Örebro.

Vivalla är ett s.k. problemområde. Dålig lönsamhet och höga otrygghetstal, mycket insyn och stora parkeringsytor och odefinerade markytor var skäl för fastighetsägaren att börja förändringsarbetet. a+d:s metod var att genom analys och platsspecifika programmetoder, komma fram till vilka frågor som kunde lösas med rumsliga medel, till vilken grad och på vilken nivå/skala i staden. Analys, skiss-och dialogarbetet tog sig igenom ett perspektiv från hela Örebro ner till den enskilda bostaden.

Uppdraget låg på kvartersnivå och a+d kunde tydligt definiera vilka problem som kunde tas omhand på den efterfrågade nivån. Genom det omfattande analys och dialogarbetet, kunde rika variationer och tillämpningar visas. Nya bostads och kvarterstyper togs fram. Bilens centrala plats i bosta den valdes som lösning i alla förslag. Med vårt förslag blir stora delar av marken gårdar för de boende, istället för att vara dyra skötselytor för kommunen. Insyn minskas genom att man flyttar entréerna till flera hus. Parkering löses genom gatuparkering vilket också sänker hastigheten på den trafikerade matargatan.

Mer om projektet