Kompetens: Vård

HVB Oliven, ombyggnation

a+d har, i samarbete med NorConsult, under hösten projekterat ett kalkylunderlag för ombyggnation av kv Oliven i Oxelösund. Byggnadens tidigare verksamhet för behandling av missbrukare skall återupptas och utökas.