Arkitektur Bostäder

Revitalisering av Skarphagens centrum, Norrköping

Projektet syftar mot intensivare liv och platskänsla – göra om Skarphagen centrum till en bättre plats att bo och vistas på. Detta sker genom utökad handel, stärkt kundunderlag och attraktiva bostäder. Upprustningen kommer att ske i etapper under flera år.

Kundparkering med ny entré till centrumet placeras på taket av ny handelsyta. Gamla avlägsna parkeringar kan omvandlas till kvartersmark för bostäder. Hörnet i korsningen mot befintliga flerfamiljshus markeras med en högre del i nya flerfamiljshuset som trappar ner mot det befintliga villaområdet.

I samarbete med:

 


Nya bostäder på den nuvarande parkeringen


Ny blomsterkiosk vid torget

 

Samverkande förändringskoncept:

+ Ny handelsyta med kundparkering integrerad på taket frigör yta för boenden.

+ Attraktiva nya lägenheter samt markbostäder i radhus intill centrum för dem som vill flytta från villorna men som vill bo kvar i området.

+ Ökad synlighet mot trafiken med nya fasader, reklamtorn och blomsterkiosk.

+ Förlängt torg mot busshållplats för bättre tillgänglighet.

+Ny entré plaza med olika trafiklägen för bättre tillgänglighet.

  

Nya bostadshus

Bredvid Skarphagens centrum i Norrköping planerar a+d tillsammans med IBAB två nya bostadshus.

Flerbostadshuset innehåller 15 lägenheter ljusa lägenheter, med praktiska planlösningar och långsträckta balkonger, likt kungsbalkonger som förbinder flera rum. Längst upp i huset finns en etagevåning med stor takterrass och utsikt åt fyra väderstreck.
Radhuset består av tre st radhuslägenheter i två plan. De har egen gård och parkering nära ytterdörren.

 

Beställare: Ivarsons Byggnads AB 
Ansvariga arkitekter: Kai Wartiainen och Ingrid Reppen
Handläggande arkitekt: Simon Kallioinen
Medverkande arkitekter: Martin Bergqvist, Michal Kubrak 

Mer om projektet