Digitala verktyg Kvantitativ analys

Flow Study Tool – Simuleringar av byggnadsfunktioner och flöden

Vi kan göra simuleringar av fotgängarflöden och rumsfunktioner.

Ovanstående flödessimulering fokuserar på rumsfunktioner och hur flödena och till viss del även upplevelsen följer av detta – byggnaden kan ses som ett system av sammanhängande funktioner och flöden. Dessa kan sedan simuleras och ändras för att uppnå önskat resultat, på så sätt kan alternativa planlösningars eller rumsfunktioners påverkan på byggnaden och dess flöden testas direkt i datorn. Byggnader som kräver en mycket bra logistik kan vinna mycket på att simuleras.