Arkitektur Bostäder

Vitsippan – Maximalt med dagsljus i trygghetsboendet i Oxelösund

Kvarteret ligger centralt i Oxelösund, ett stenkast från Järntorget och strax nedanför den mäktiga Sankt Botvids kyrka.

Inledningsvis ägnades flera förslag åt att söka bevara den attraktiva parkmiljön på tomten, trots en motverkande plan. Lösningen blev två långsmala trapphus till de 36 bostäderna vilka kom att gruppera sig mestadels som hörnlägenheter runtom. Stor vikt lades åt användning av dagsljus som boendekvalité I lägenheterna samt stöd för de äldres nedsatta syn.

 

 

 

 

Ergonomi för äldre kom att bli ledmotiv med stort fokus på dagsljus genom stora badrum i fasad, gåvänliga trappor och varma golv etc. Byggnaden ansluter genom sin form och offentliga innehåll i gatuplan (Landstingets rehabverksamhet med gym, gymnastiksal och rum för arbetsträning samt anhörigcenter finns inom ”Trygghetsboendet Vitsippan”.), till Järntorget, parken och vårdcentralen.

Boendet består av 36 bostäder för en till två personers hushåll. 25 bostäder av dessa är tvåor på knappt 60 m2 och 7 st. är treor på drygt 70 m2. Byggnaden blev klar för inflytt i januari 2013. Trygghetskonceptet utgörs, förutom av personal som ska finnas på plats dagligen som stöd för de boende i sociala och praktiska frågor, även av ett flertal gemensamma utrymmen, såsom gästbostad, matsal, hobbyrum och en bastu- och badenhet.

Läs mer på kunden Kustbostäders hemsida.

 

Fakta:
Kund: Kustbostäder i Oxelösund AB genom Norconsult
Medverkande personer:Ingrid Reppen, Kai Wartiainen, Simon Kallioinen, Henrik Lindenkrona, Victor Mickelsson
Underkonsulter:K, Vvs, El, Bel, L/M, Br
Årtal: 2010-2011
Storlek: BTA ca 3800m2Mer om projektet