Våra kompetenser:


Arkitektur  

    Bostäder  Trygghetsboenden, villor, flerbostadshus m.m.
    Handel  
    Inredning  
    Kontor  
    Offentliga byggnader  Framförallt religiösa byggnader samt sportanläggningar.
    Skola/Utbildning  
    Tidiga skeden  
    Vård  

Development  


Digitala verktyg  

    Avancerad Visualisering  Idag finns en mängd sätt att visualisera projekt. Vi kan göra animationer, interaktiva 3d-vandringar, 360 graders-panoramor o.d. när ett vanligt fotomontage inte riktigt räcker till.
    Avancerad 3d-modellering  Vi har stor kompetens inom avancerad 3d-modellering, exempelvis modellering av terräng, stora landskap och parametrisk 3d-modellering. Vi kan utveckla specialverktyg för krävande modelleringsuppgifter.
    Kvantitativ analys  Analys av t.ex. solinstrålning, GIS-data, byggnadsflöden och rumsanvändning.
    Programmering  Utveckling av extra funktionalitet inom 3d-modellering och rendering för ex. Rhino.

Ekologiskt byggande  Vi är certifierade enligt Miljöbyggnad Version 2.1, men har kunskap och erfarenhet att höja ribban mycket mer! Certifieringen som Miljöbyggsamordnare ger oss kunskap att leda arbetet kostnadseffektivt mot guld, silver eller brons enligt det svenska klassificeringssystemet. Arbetet med systemet ger betydligt bättre byggnader ur komfort och ekologisk aspekt utan att höja investeringskostnaderna orimligt mycket. Med dagens globala utveckling behövs det mera i ett längre perspektiv än det man idag kan uppnå enligt Miljöbyggnads klassificeringssystem. Inom en nära framtid måste man vara beredd att gå mycket längre, genom ett fullständigt paradigmskifte. Genom vårt arbete med EcoLogis96, Frankrikes första ekologiska hus i vetenskapsparken i Paris, Parc de la Villette, utvecklade vi koncept för en uppgraderingsbar öppen teknisk plattform som möjliggör en stegvis övergång mot icke förorenande samt energigenererande boende. Konceptet har senare utvecklats vidare med världens ledande teknikkonsulter i flera projekt. Bostäder som genererar sin egen husenergi och en del överskott för transport är nu genomförbara. Inom stadsbyggnad har vi också utvecklad avancerade koncept för hållbart byggande som fångar komplexiteten i alla aspekter i praktiskt genomförbara former. 1997 utvecklade vi de ekologiska kriterierna för Vik - det första ekologiska bostadsområdet i Helsingfors. Metodologin har förts vidare på Stadsbyggnadsavdelningen vid KTH 1997-2006, i forskningsprojekt och i stadsbyggnadsuppgifter.


Projekteringsledning  


Rådgivning  Stadsplanestrategier, strategier för byggnadsanvändning m.m.


Stadsbyggnad  

    Detaljplaner