BEYOND EXPECTATIONS                                                    INTERIORS BUILDINGS AND MASTER PLANS

arkitektur+ development ab är ett innovativt arkitektföretag, som bedriver verksamhet inom arkitektur och stadsbyggnad. Vår ambition är att vara med i projekt redan i tidiga skeden och utveckla intelligenta processer samt koncept och miljöer för att våra kunder ska lyckas med sina affärer. I affärsidén ingår, att vi själv kan vara med i projekt som partners och dela riskerna. Verksamheten bedrivs i Stockholm.

Företagets kvalitets- och miljöledningssystem är strukturerat för att möta krav enligt ISO 9001 och ISO 14 001. 

 

 

Org nr 556587-7668

.