VD, delägare, ansvarig arkitekt

Kompetenser:

INREDNING BOSTÄDER OFFENTLIGA BYGGNADER PROJEKTERING TIDIGA SKEDEN 
PROJEKTLEDNING STADSBYGGNAD DETALJPLANER   

Kontaktuppgifter för mobiltelefon (QR-code): 

 

CV (sammanfattning):

Anställningar:
1983-1997   Anställning Nyréns arkitektkontor AB
1995-1996   Kursansvarig Arkitektur 2 KTH åk 4-5
1997-1998   Anställning KTH Stadsbyggnad lektorat för undervisning, kursuppbyggnad i åk 2-4
2005-2008 Gästlärare i Stadsbyggnad KTH
2008              Norconsult AB (fd GF Konsult AB)

Företag
1985-1997 1985 delägare, 1991-1993 medlem i styrelse, 1988-1989
och1993-1995 ordförande ägarkonsortium i Nyréns arkitekt kontor
1988-1998 Hälftenägare i Wilhelmson AB
1998-2000 Ingrid Reppen arkitektkontor
2000-2008 Hälftenägare i ajö´tristess AB
2010- arkitektur+ development AB

Utbildningar:
1980-1983 KTH Arkitektur

Språk: Svenska, Engelska, tyska, italienska

Komplett CV