Kompetens: Ekologiskt byggande

Vi är certifierade enligt Miljöbyggnad Version 2.1, men har kunskap och erfarenhet att höja ribban mycket mer!

Certifieringen som Miljöbyggsamordnare ger oss kunskap att leda arbetet kostnadseffektivt mot guld, silver eller brons enligt det svenska klassificeringssystemet. Arbetet med systemet ger betydligt bättre byggnader ur komfort och ekologisk aspekt utan att höja investeringskostnaderna orimligt mycket.

Med dagens globala utveckling behövs det mera i ett längre perspektiv än det man idag kan uppnå enligt Miljöbyggnads klassificeringssystem. Inom en nära framtid måste man vara beredd att gå mycket längre, genom ett fullständigt paradigmskifte. Genom vårt arbete med EcoLogis96, Frankrikes första ekologiska hus i vetenskapsparken i Paris, Parc de la Villette, utvecklade vi koncept för en uppgraderingsbar öppen teknisk plattform som möjliggör en stegvis övergång mot icke förorenande samt energigenererande boende. Konceptet har senare utvecklats vidare med världens ledande teknikkonsulter i flera projekt. Bostäder som genererar sin egen husenergi och en del överskott för transport är nu genomförbara.

Inom stadsbyggnad har vi också utvecklad avancerade koncept för hållbart byggande som fångar komplexiteten i alla aspekter i praktiskt genomförbara former. 1997 utvecklade vi de ekologiska kriterierna för Vik – det första ekologiska bostadsområdet i Helsingfors. Metodologin har förts vidare på Stadsbyggnadsavdelningen vid KTH 1997-2006, i forskningsprojekt och i stadsbyggnadsuppgifter.

Snäckan

Förslag till passagerarterminal i Värtan
Stockholm 2010

Pöyry Architects och e.l.e arkitekter AB med Kai Wartiainen som ansvarig arkitekt

Snäckan är ett förslag åt Stockholms Hamnar i parallella uppdrag ”Utvecklingsprojekt Värtan” angående passagerarterminalbyggnaden för Tallink och Silja Line. En viktig del av uppgiften var att koppla byggnaden i den blivande Norra Djurgårdsstaden. Förslaget gjordes i samarbete mellan e.l.e arkitekter AB och Pöyry Architects med Kai Wartiainen som ansvarig arkitekt.

Lager och mellanlager har placerats under terminalplanet för att utnyttja den höga våningshöjden och för att frigöra yta på hamnplan, på detta sätt har lagren fått naturliga in och utlastningar på bägge sidor av ISPS gränsen. På denna våning ligger även TechCenter bestående av verkstadsdel och teknikutrymmen.

Den planterade entréplazan med en vattenbassäng och uteservering välkomnar besökarna. Rulltrapporna leder passagerarna upp till avgångshallen med väntplatser under trädplanteringar. Cafeterian med balkong är placerad vid framtida gångentrén på övre kajen. Förplatsen på nedre kajen för biltrafiken är motiverad på nedre kajen även i framtiden på grund av byggnadens monumentala skala.

 

Terminalen ligger på kajen som en monumental snäcka i skalan med båtarna. Förslaget samlar terminalfunktionerna under ett skal på kajen i olika klimatzoner. Den kraftfulla gesten motiveras med upplevelsen, tekniken och av miljöskäl.

Typ: Passagerarterminal
Klient: Stockholms Hamnar
Yta: 7 860m2
Kostnad: Uppskattad till 520 milj kr

Program och funktionskrav:

De flesta av programfunktionerna och krävda ytorna har samlats i terminalbyggnaden för att frigöra ytor på hamnplan, enkelt kunna optimera energi förbrukning och ge byggnaden den erforderliga massan som krävs, inte minst ur gestaltnings synpunkt

Ett medvetet avsteg från programmet har gjorts, placeringen av gränspolisen för tredjeland har flyttats längre in i passagerarflödet. Detta ger möjlighet till en tydligare gräns mellan Schengen och tredjeland och också möjlighet att dubbelutnyttja passkurerna enl. passpolisens önskemål.

Färjeläge 5 har på detta sätt fått en separat matargång som även har separerats vertikalt för att undvika korsande passagerarflöden vid tullfiltret.
När behov uppstår är det enkelt att gränsa av in och utkommande och skilja Schengen från tredjeland med t.ex. enkla skärmväggar och därigenom möjliggöra flera samtidiga passagerarflöden.
Att höja upp gången till färjeläge 5 skapar också en mycket bättre vattenkontakt från avgångshallen, ett öppet samband vid den övre huvudentrén ut mot båtarna. Även på entréterrassen från Kv Valparaiso skapas bra möjligheter till vattenkontakt.

Administrationen har placerats på de översta våningarna i den invändiga byggnaden, kontorsdelen på ett plan med vissa mötesrum konferensrum och pausdel lagt på ett takloft.
Kontorslandskapet har på detta sätt fått ett glastak med extra hög våningshöjd och en friare landskapsform. Ett eget trapphus förbinder kontoren med incheckningen i avgångshallen och med en personalentré på hamnplan. Trapphuset utnyttjas även av tull, polis och övriga kontor.

På mellanplanet i kontorshuset ligger kontor för stuveri och städfirmorna, samma plan som gränspolisen.

I kontorshusets bottenvåning samlas incheckningsdiskar, tullfilter m.fl. funktioner som lätta tillägg enkla att förändra och bygga om för maximal flexibilitet, men samlade i klimatskalet för inomhusklimat.

Volymen i terminalen och den höga takhöjden i kontorshuset är anpassade för naturlig ventilation med ”självdrag”, de stora energi systemen agerar motor i luftflödena och behoven av luft och kyla i kontoren kan i hög grad lösas genom enkel styrning av dessa flöden med rätt placerade luftöppningar.

 

Mer om projektet

EPO – European Patent Office

Tävlingsförslag,

den Haag, 2004

Evata Finland genom prof. Kai Wartiainen


Det europeiska patent kontoret anordnade en arkitekttävling i flera steg för sitt huvudkontor i den Haag. Efter anmälningar erbjöds Evata Finland möjlighet att lämna ett förslag med prof. Kai Wartiainen som team-ledare.

 

Det energieffektiva förslaget bygger på maximal utnyttjandet av dagsljus och naturlig ventilation. De smala och höga volymerna penetreras med en ljusgård som belyser arbetsrum från två sidor. Varje rum får dagsljus. Förhöjda rumshöjderna och den artificiella belysningen som imiterar dagsljuset gör att man möblerar med dagsljuset – inte emot det. Detta möjliggör ett system där artificiell belysning stängs av så länge det finns dagsljus.

Förslaget är försett med dubbelglasfasad. För att undvika torftig glasarkitektur bröts den 20 våningar höga volymen up med ”deep-coloring”, som delar interiören bakom glaset is större färgfält samt ”tetris-massing”, som skapar stora hål i och tillåter blickar genom byggnadsmuren.

Typ: Kontor, dubbelglasfasad
Klient: European Patent Office
Yta: ca 80 000m2
Kostnad: Uppskattad till 210 M€

 

Mer om projektet