Kompetens: Kontor

PTS

Inredning av Svea Artilleri, 5500m², en fastighet från 1874, för kontors- konferens- och personaländamål. Myndigheten ville kommunicera en modern, prestigelös, kreativ och balanserad miljö. Särskilda krav ställdes på ergonomiska frågor avseende ljus och ljud. 

I samarbete med Norrconsult

Kund: Pts, fd Post och Telestyrelsen
utfört på Norconsult

Uppdragsansvarig: Ingrid Reppen

Medverkande personer: Ingrid Reppen, Linda Lindstrand, Gunilla Sundin

Årtal:2009-2010

Storlek:
5 500 m2
260 personer

 

Mer om projektet

Nordsjö Hamn

Gate Center, Hansa Terminalen, 

Logistic Center & Meriportti Business Center

Helsingfors, Finland, 2006-09, byggnation -2015

Evata Finland och Evata Development Oy genom Prof. Kai Wartiainen

I samarbete med

Meriportti Business Park 

Nordsjö hamn blir en av ledande hamnar I Östersjön. Den består av en godshamn, passagerarterminal, logistikcentrum Meriportti Business Park samt trafikytorna för väg och tågtransport. Vid sidan av traditionell byggnadsdesign har uppdraget omfattat skapandet av servicekonceptet så att även näromgivningen kan ingå i kundunderlaget för att skapa starkare under- lag för kommersiell och annat service för personalen dygnet runt.

Gate Center erbjuder lokaler för företag som opererar i hamn- området. Komplexet innehåller rum för trafikkontroll, passagerareterminal, tull, restaurang, läkarcentral, kommersiell service, bussterminal och parkering.

Vid invigningen i november 2008 stod mindre än hälften av byggnaderna färdiga. Porttornet i guldfärgat aluminium har tolv våningar. Den lutande takytan över takterrassen är transparent och belyses underifrån så att den blir synlig som en fyr på natten. Av logistikcentrumets 130 000 m2 är ca hälften byggd. Meriportti Business Park ingår i andra fasen som skall vara färdig 2015 enligt exploateringsavtal. Prof. Kai Wartiainen har varit chefsarkitekt för alla byggnader i rollen som kreativ direktör och delägare både hos arkitektkontoret Evata Finland och Evata Development Oy som ansvarade för utveckling av affärsidén och programmet.

 

Fakta Gate Center fas 1
Typ: Kontor, passagerarterminal och parkering i ny byggnad
Klient: Sponda plc
Yta: 20 800m2
Kostnad: 45 milj €

Fakta Logistic Center
Typ: Lager, ny byggnad
Klient: Sponda plc
Yta: 8 000 m2
Kostnad: 6 70.milj €

Fakta Meriportti Business Park
Typ: kontor i nybyggnad
Klient: Sponda plc
Yta: 16 000m2
Budget: 40 milj €

 

Mer om projektet

 

EPO – European Patent Office

Tävlingsförslag,

den Haag, 2004

Evata Finland genom prof. Kai Wartiainen


Det europeiska patent kontoret anordnade en arkitekttävling i flera steg för sitt huvudkontor i den Haag. Efter anmälningar erbjöds Evata Finland möjlighet att lämna ett förslag med prof. Kai Wartiainen som team-ledare.

 

Det energieffektiva förslaget bygger på maximal utnyttjandet av dagsljus och naturlig ventilation. De smala och höga volymerna penetreras med en ljusgård som belyser arbetsrum från två sidor. Varje rum får dagsljus. Förhöjda rumshöjderna och den artificiella belysningen som imiterar dagsljuset gör att man möblerar med dagsljuset – inte emot det. Detta möjliggör ett system där artificiell belysning stängs av så länge det finns dagsljus.

Förslaget är försett med dubbelglasfasad. För att undvika torftig glasarkitektur bröts den 20 våningar höga volymen up med ”deep-coloring”, som delar interiören bakom glaset is större färgfält samt ”tetris-massing”, som skapar stora hål i och tillåter blickar genom byggnadsmuren.

Typ: Kontor, dubbelglasfasad
Klient: European Patent Office
Yta: ca 80 000m2
Kostnad: Uppskattad till 210 M€

 

Mer om projektet 

Finnforest Modular Office

Esbo, Finland, 2003

Kai Wartiainen och Ingrid Reppen i samarbete med Wartiainen Arkitekter

Finnforest Modular Office design är ett förslag i en inbjuden tävling. Beställaren ville ha ett flera våningar högt kontorshus i trä. Avsikten var att främja trä som stommaterial och marknadsföras som alternativ till betong och stål. Konceptet skapades av Kai Wartiainen och Ingrid Reppen i Stockholm och förslaget färdigställdes i Finland av Wartiainen Arkitekter enligt finska byggbestämmelser.

Det arkitektoniska uttrycket tar fram träets kvalitéer genom att placera en mjukt böjd volym längs en hårt trafikerad lokalväg. Genom att låta ojämna delar kraga ut från gavlarna skapades en känsla av en väldig träbunt. Insvepningen i genomskinligt material förstärkte känslan vidare. 

Genom att en bred träbeklädd ramp leder upp till trädäcket och huvudentrén samt att parkeringen är beklädd med trä i faluröd ville man undvika betong som förmedlare av kundernas första intryck av byggnaden.

Förutom att använda dubbelglasfasad som väder- och bullerskydd, förbättrar den betydligt energieffektiviteten. I stället för använda textiler som solskydd mellan inre och yttre glasföreslogs vertikala och horisontella roterbara träpaneler i olika färgfält.

Fakta

Typ: Kontor
Kund: Finnforest
Yta: 13 300 m2
Budget: 27 M EUR

 

Mer om projektet

High Tech Center Helsinki

Helsingfors, Finland 2002

Wartiainen Arkitekter och Evata Finland genom prof. Kai Wartiainen

De fyra huvudvolymerna, som står likt lyftkranar vid kajen i Gräsviken, är ett företagscentrum för IT-företag och relaterande avdelningar från Tekniska Högskolan och Handelshögskolan. Gemensamma funktioner, caféer, aula, restauranger, service, mötesrum etc. kopplar ihop byggnaderna med en inglasad gata ovanpå ”parkeringskistan”.

Byggnaderna är försedda med dubbelglasfasad som är samtidigt klimatskal och avlysningsskydd. Komplexet fick Europeiska Stålbyggnadspriset 2003 för innovativ användning av stål.

HTC1

 

 

 HTC-ground plan

 

 

 

Professor Kai Wartiainen var ansvarig arkitekt för projektet genom Wartiainen Arkitekter och Evata Finland där han senare blev delägare och Creative Director.

Typ: Kontor, dubbelglasfasad
Klient: SRV Viitoset
Yta: 53 825m2
Kostnad: 120 M€

 

Mer om projektet