Kompetenser:

Arkitektur

       Bostäder
       Inredning
       Kontor
       Offentliga byggnader
       Skola/Utbildning
       Tidiga skeden
       Vård

Development


Digitala verktyg

       Avancerad Visualisering
       Avancerad 3d-modellering

Ekologiskt byggande


Rådgivning


Stadsbyggnad

       Detaljplaner

a+d startades som ‘ajö tristess’ av Kai och Ingrid år 2000, men bytte namn till arkitektur + development år 2011, då verksamheten utökades och Simon anställdes.